Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Spolu s Nariadením nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na našich stránkach, sú spracovávané v súlade s Nariadením a Zákonom.


Aké údaje uchovávame?

Počas Vašej návštevy zaznamenávame údaje, ktoré zadáte do:

  • Objednávkového formulára elektronického obchodu – používame ich na dodanie tovaru a úkonov spojených s uzatvorením zmluvy. V prípade ak nám Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania) neposkytnete, zmluvu s Vami uzatvoriť nemôžeme.
  • Kontaktného formulára veľkoobchodného predaja – v rozsahu meno kontaktnej osoby, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Používame ich na vypracovanie ponuky na spoluprácu.
  • Kontaktného formulára – v rozsahu meno, telefónne číslo a e-mailová adresa. Používame ich na odpoveď na Váš podnet.


Na čo tieto údaje používame?

Údaje môžu byť použité na:

  • spracovanie transakcií a/alebo doručenie tovaru,
  • riešenia reklamácií a sťažností Vás ako spotrebiteľa,
  • odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú zadáte do kontaktného formulára môže byť použitá na odosielanie informácií týkajúcej sa Vašej správy,
  • personalizované ponuky – prispôsobenie našej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
  • vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby,
  • na spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod.


Súhlas

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha najmä na účely objednávky tovaru/služby. Právnym základom je kúpna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov prebieha bez Vašeho súhlasu, nakoľko právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku.


Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na Váš disk v počítači. Viac informácií získate tu.


Bezpečnosť

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Žiadnym spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám, výnimkou je odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. V súlade s Nariadením a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.


Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak zmeníme podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Viac informácií, ako aj zásady spracovania a ochrany osobných údajov a poučenie o právach nájdete tu.